De BRANCHE VERENIGING 4.0

   

  De wereld om ons heen verandert steeds sneller en wordt steeds onoverzichtelijker. Nederland is met een oppervlakte van 41.500km2 slechts nummer 133 op de lijst (nummer 1: Rusland 17,1 miljoen km2). Ook als we kijken naar inwonertal zijn we slechts nummer 66 met 17,2 miljoen inwoners (nummer 1: China 1,4 miljard inwoners). Toch staat Nederland in veel lijstjes in de top 10 als het gaat om beste land om in te wonen, beste pensioen, beste zorg, beste onderwijs, grootste investeerder, grootste exporteur, enzovoort.

   

  Met de "opkomende" economieën als China en Rusland, alsmede de machtspolitiek van deze landen, de positie die Turkije claimt, de inboetende macht van de U.S.A. en de scheurtjes die de E.U. vertoont, is het zaak om de rijen te sluiten en als BV Nederland ons dienstbaar, maar richtinggevend op te stellen in en naar de rest van de wereld, en niet te verkruimelen door elkaar binnen onze landsgrenzen te beconcurreren op thema’s die we zelf nauwelijks kunnen beïnvloedden.

   

  Mijn droom is, ook op de langere termijn, een sterke BV Nederland met een hoge bwi (brede welvaarts indicator). Dat betekent dat iedereen moet kunnen profiteren en willen helpen Nederland te versterken. Dat betekent dat politiek, bedrijfsleven, kennis instituten, openbaar bestuur en burgers de rijen moeten sluiten en samen een richting moeten kiezen. De branchevereniging 4.0 kan hierbij faciliterend optreden op zaken die mensen en bedrijven individueel niet of heel moeilijk gerealiseerd krijgen. Ook kan de branchevereniging 4.0 gesprekspartner zijn van de wetgever, norminstellingen en het bevoegd gezag om (progressieve) wet- en regelgeving en normen gezamenlijk proportioneel, begrijpelijk en uitvoerbaar te ontwikkelen en te implementeren.  

   

  Wat mag u verwachten? De onderwerpen die aan de orde komen zijn velerlei, en kunnen grofweg onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

  • Hoe zijn we hier gekomen (historie)?

  • Waar staan we nu?

  • Welke uitdagingen komen er nog aan?

  • Welke zaken kun je zelf beïnvloeden en regelen?

  • Hoe krijg je (weer) de aansluiting met Industrie 4.0 - Smart Industry anno 2018?

   

  De uitkomst is geen recept voor een krachtige branchevereniging. Het is een bouwdoos met blokken die besturen en branche managers zelf in elkaar kunnen schuiven teneinde een slagvaardige, relevante organisatie te bouwen.

   

  Nadrukkelijk wordt gesteld dat het opgetekende verhaal mijn visie is, op basis van veel onderzoek, gesprekken en ervaring. Ik kan niet en heb niet de intentie volledig te zijn of als maatstaf te dienen. Vele andere mogelijkheden zijn ook opportuun. Mijn verhaal is vooral bedoeld als basis voor de discussies in de verenigingen om toekomstbestendig te worden. Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle verenigingen dezelfde uitkomst zullen hebben.

   

   

   

   

   

  Egbert Stremmelaar BSc MBA RAE

  Huidige vereniging / werkgever:
  Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland.
  www.vereniging-ion.nl
  Verder onder andere betrokken bij:
  Vereniging Qual.ION.
  Stichting Innovat.ION.
  Stichting Nederlands Kleur Instituut.
  Stichting Vrienden van het Schoonhovens College.
  Stichting Vrienden van Ditta Jolanda Apotheker.
  Zie voor een volledig overzicht van ervaring en opleiding het LinkedIn profiel.
  Resumé CV in derde persoon
  Egbert Stremmelaar heeft een technische achtergrond en studeerde daarnaast Business Administration. In zijn loopbaan heeft hij vele bedrijven begeleid in de transitie naar een volgende stap in hun bestaan. Van 2002 -2014 was hij naast begeleider van diverse transitie trajecten bij ondernemingen en non profit organisaties en deeltijd docent, ook bestuurslid van de FEDA (Federatie Aandrijven en Automatiseren), waarvan 4 jaar als voorzitter. In deze periode heeft ook de FEDA een transitie ondergaan. Vanaf 2014 is hij voltijd verenigingsdirecteur. De expertise van transities en verenigingsmanagement kwam bij elkaar in het fusieproces van meerdere brancheorganisaties naar de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION).
  Sinds oktober 2015 mag de titel Registered Association Executive (RAE) gevoerd worden. Er verschijnen met enige regelmaat columns en opiniestukken van zijn hand.